Výhody mediácie

Spory sú veľmi ťažké, vytvárajú napätie a nenávisť vo vzťahu.
Dnes ich už nemusíte riešiť len súdnou cestou.
Skúste mediáciu.

Rýchlo a flexibilne

Pri mediácii môžete sporné body riešiť hneď a nestrácate čas čakaním na ďalšie a ďalšie súdne pojednávanie.
 
Mediačný proces pozostáva z troch fáz.
 
V prvej fáze sú vyslovované individuálne záujmy a postoje, identifikujeme čo je sporné a v čom je zhoda.
Druhá fáza je o hľadaní čiastkových riešení a návrhov. A tretia fáza je zameraná na konkretizáciu a formálne spísanie záverečných dohôd.

Lacnejšie ako súdnou cestou

Mediácia je finančne dostupnejšia ako súd.

Veď služby mediátora sú výrazne lacnejšie ako služby advokáta. A dokonca platíte o polovicu menej, pretože platíte LEN jedného mediátora – aj to spoločne.Strany sporu nemusia roky platiť dvoch advokátov, ani súdne poplatky, posudky atď.

Úspešná mediácia Vám naviac dá do rúk “komunikačné techniky”, ktoré znižujú riziko ďalších výdavkov v budúcnosti.

Stretávam sa s ľuďmi, ktorí so mnou zdieľajú zážitky a stavy keď komunikácia (doma, v práci, so susedmi či obchodnými partnermi) viazne.Konflikt narastá a ako jediné svetlo na konci tunela vidia len SÚD. Mnoho ľudí u nás využíva súd ako jedinú inštanciu keď svoje konflikty nedokážu efektívne riešiť sami.

 

A potom, po rokoch, po skúsenosti s právnym autoritatívnym systémom a všetkými tými advokátmi, prokurátormi a exekučným aparátom, po !rokoch! čakania v „bojovom stave“, po zničených vzťahoch a verejnom prepieraní osobných vecí ich stretávam ešte viac nešťastných a nespokojných. Prešli si svoju dlhú a finančne nákladnú cestu a hovoria, že už „nikdy viac“!

 

Ale vždy existuje iná cesta. Dokonca aj v riešení sporov existuje „milostivejšia“, rýchlejšia, menej nákladná a vzťahy udržujúca cesta – MEDIÁCIA.

Ing. Naďa Štefunková


MEDIÁTORKA

Vždy ďalšie možnosti

„Je vynikajúce, že počas mediačného konania neplynuli premlčacie doby. Nevedeli sme, či sa spolu dohodneme. Ak by sme sa nedohodli, nechceli sme prísť možnosť uplatniť si nárok na súde.“

Správnym prístupom k výsledkom

„Potrebujeme tie faktúry uhradiť, ale druhá strana je dosť dominantná. V pokusoch o rozhovor nemám šancu. Vďaka mediácii som sa konečne mohla vyjadriť a hlavne pochopiť, v čom bol ich problém.“

Cesta ku kompromisu

„Nechceme ako firma stratiť toho klienta. Súd by budúcu spoluprácu len zhoršil. Tiež by sme všetci stratili „dobré meno“. Mediácia nám pomohla nájsť kompromis a našťastie normálne fungovať spolu naďalej.“

Prijateľnejšie ako súd

„Darovala som vnukovi dom a nestará sa o mňa ako sa patrí. Nechcem sa s ním súdiť, veď sme rodina. Potrebujem sa s ním dohodnúť a mať to právne potvrdené.“

Finančne dostupné

„Som samoživiteľka s dvomi deťmi. Nemám peniaze na advokáta a všetky tie posudky. Musíme nájsť spôsob ako sa dohodnúť a ešte viac sa nezadĺžiť.“

Cenovo prijateľné

„Hľadal som lacnejší spôsob ako sa dohodnúť so súrodencami o majetku z dedičstva. Poplatok na súde za vyporiadanie podielového spoluvlastníctva by bol 6% z hodnoty majetku. V mojom prípade 8.000 Eur. A u vás som platil len 90 Eur/hodinu. Po piatich sedeniach len 450 Eur.

Vďaka mediácii sme všetko vyriešili do 2 mesiacov.

„Pre mňa a môjho manžela bolo dôležité, hlavne kvôli deťom, nezostať v „bojovom napätom stave“ veľmi dlho. “

Rýchle a šetrné

“Veľmi nám to ako firme ušetrilo čas. Veď sme sa súdili už viac ako 3 roky. A u Vás sme po 5 stretnutiach urobili dohodu.”

Dohoda je právoplatná a exekučne vymožiteľná

„Skutočne som nevedel, že notársky overená mediačná dohoda je právne platná a exekučne vykonateľná. Bál som sa, či sa dohodnuté veci aj splnia.“

Komfort a súkromie

„Najviac som sa bála ísť na súd a verejne prepierať naše súkromné „špinavé prádlo“. Žijeme v malom meste a záleží mi na mojej dobrej povesti. Mediácia nám umožnila vyriešiť konflikt neverejne, v príjemnom prostredí s nestrannou osobou.“