Prečo v tejto práci vidím zmysel

Mediácia - efektívne riešenie sporov. Využite mediátora

ZMYSEL MEDIÁCIE

Stretávam sa s ľuďmi, ktorí so mnou zdieľajú zážitky a stavy keď komunikácia (doma, v práci, so susedmi či obchodnými partnermi) viazne. Konflikt narastá a ako jediné svetlo na konci tunela vidia len SÚD. Mnoho ľudí u nás využíva súd ako jedinú inštanciu keď svoje konflikty nedokážu efektívne riešiť sami.

A potom, po rokoch, po skúsenosti s právnym autoritatívnym systémom a všetkými tými advokátmi, prokurátormi a exekučným aparátom, po !rokoch! čakania v „bojovom stave“, po zničených vzťahoch a verejnom prepieraní osobných vecí ich stretávam ešte viac nešťastných a nespokojných. Prešli si svoju dlhú a finančne nákladnú cestu a hovoria, že  už „nikdy viac“! 

Ale vždy existuje iná cesta. Dokonca aj v riešení sporov existuje (v porovnaní so súdnym konaním) „milostivejšia“, rýchla, finančne dostupnejšia, dôverná a vzťahy udržujúca cesta – MEDIÁCIA. A nejde o žiaden nový výmysel. Veď ju ľudia používajú už stáročia. V dnešných časoch má mediačná dohoda silu právoplatného súdneho rozhodnutia. Som presvedčená o tom, že s rapídnym rastom súdnych sporov, kde výsledok (a v podstate Váš život) nie je vo Vašich rukách, je nevyhnutné, aby nastala zmena – nastane nutnosť konflikty a spory riešiť INAK a to „DOHODOU“ a nepáliť všetky vzťahy s rodičom nášho dieťaťa, obchodným partnerom, susedom, kolegom, či rodinou. Vystúpme z riešení „oko za oko a zub…“. Neprinesie nám to spokojnosť. Mediácia nám ušetrí čas aj peniaze, vyrieši nám spor podľa našich predstáv a ďalšia komunikácia so stranou sporu nebude naša nočná mora.

VÝHODY MEDIÁCIE  “v 1 minute tzv. evelator speech”

 • finančne dostupná
 • rýchla a efektívna
 • obnovuje komunikáciu a vzťahy
 • dôverná
 • dobrovoľná (možnosť nestretnúť druhú stranu)
 • predvídateľná
 • zameraná na ľudí
 • ústretová
 • menej formálna
 • menej stresujúca
 • opakovateľná
 • tvrdosť si určia strany sporu
 • dohoda oboch strán
 • obe strany sú víťazmi