Mediácia Trnava

MEDIÁCIA TRNAVA

spory vyriešime
diskrétne, kultivovane, k spokojnosti všetkých

Dohodnite sa s protistranou bez súdu. Využite mediáciu! Jednoduchý efektívný a rýchly spôsob riešenia sporov.

Rozhodnite sa sami. Nečakajte, kým za Vás rozhodne súdna autorita. Pomôžem Vám!

Mediačná poradňa Trnava

Využite bezplatné konzultácie mesta Trnava - Mediácia Trnava

Vrámci spolupráce s mestom Trnava Vám od augusta 2021 ponúkam bezplatné predmediačné konzultácie v priestoroch miestnosti S1 na radnici ( Hlavná 1 Trnava) každú prvú stredu v mesiaci. K dispozícií Vám budem v čase od 14.00 – 17.00hod.

Presné termíny: 4.8., 8.9, 6.10., 3.11, 1.12.2021

Ing. Naďa Štefunková - Mediácia Trnava

Som certifikovaný mediátor zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1983. Poskytujem mediačné služby domácim a zahraničným, fyzickým a právnickým osobám, v slovenskom a anglickom jazyku. Mám kanceláriu v Trnave. Poskytujem osobné aj online mediácie.

Špecializujem sa najmä na spory v oblasti občianskeho práva, pracovného a pracovno-právneho práva, rodinného práva, obchodného práva, manželské, partnerské spory a susedské spory. Nevenujem sa spotrebiteľským sporom.

Mediácia - moje služby

V záujme komplexnosti poskytnutia mediačných služieb svojim klientom spolupracujem s externými odborníkmi prostredníctvom úzkej spolupráce s advokátom, psychológom, exekútorskými a notárskymi úradmi, daňovými poradcami, účtovníkom a realitnými kanceláriami. Mediačnú pomoc poskytujem i v anglickom jazyku, v prípade potreby za spolupráce tlmočníka aj v inom jazyku.

Uvedomujem si zložitosť komunikácie v konflikte a zároveň aj fakt, že každá strana vidí svoju pravdu, ale z iného uhla pohľadu.  Spokojnosť oboch strán s výsledkom je mojim základným cieľom. A ak sa odstráni pocit krivdy, napätie a nenávisť vo vzťahu, máme všetci vyhrané.

Vlastné rozhodnutie bez súdu!

Dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, je pre účastníkov záväzná a účastníci mediácie ju dodržiavajú aj preto, že sa na nej  dohodli spoločne.

Mediácia - finančne dostupnejšia alternatíva riešenia sporov

Finančne dostupnejšie

Nemusíte sa obávať súdnych trov konanania alebo zadĺženia sa. Jednáte prostredníctvom odborníka – nestrannej tertej osoby a rozhodnete tak, aby ste našli spoločnú cestu.

 

Mediácia - efektívne riešenie sporov. Využite mediátora

Správna cesta riešenia problémov

Mediácia je spôsob, akým nájdete zmier a dohodnete sa. A to sa zo sociologického hľadiska vníma ako prejav múdrosti a sociálneho uvedomenia sa. Nie ako prejav slabosti.

Rýchle riešenie sporov - mediácia

Ušetríte čas

Mediácia je v porovnaní so súdnym konaním oveľa rýchlejší spôsob riešenia svojich sporov.