Mediácia Trnava

MEDIÁCIA TRNAVA

pomáham riešiť
najrôznejšie medziľudské nezhody a spory

Dohodnite sa s protistranou bez súdu. Využite mediáciu! Jednoduchý, efektívny a rýchly spôsob riešenia sporov.

Rozhodnite sa sami. Nečakajte, kým za Vás rozhodne súdna autorita. Rada Vám pomôžem!

Mediačná poradňa Trnava

Využite online konzultáciu

aj prostredníctvom videohovoru cez WhatsApp, Zoom, Skype, FaceTime.

S dôverou a kľudom sa na mňa obráťte aj v prípade, ak neviete, či je váš problém vhodný na mediáciu.

Ing. Naďa Štefunková - Mediácia Trnava

Som certifikovaný mediátor zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1983. Poskytujem mediačné služby domácim a zahraničným, fyzickým a právnickým osobám, v slovenskom a anglickom jazyku. Mám kanceláriu v Trnave. Poskytujem osobné aj online mediácie.

Špecializujem sa najmä na spory v oblasti občianskeho práva, pracovného a pracovno-právneho práva, rodinného práva, obchodného práva, manželské, partnerské spory a susedské spory. Nevenujem sa spotrebiteľským sporom.

Mediácia - moje služby

V záujme komplexnosti poskytnutia mediačných služieb svojim klientom spolupracujem s externými odborníkmi prostredníctvom úzkej spolupráce s advokátom, psychológom, exekútorskými a notárskymi úradmi, daňovými poradcami, účtovníkom a realitnými kanceláriami. Mediačnú pomoc poskytujem i v anglickom jazyku, v prípade potreby za spolupráce tlmočníka aj v inom jazyku.

Uvedomujem si zložitosť komunikácie v konflikte a zároveň aj fakt, že každá strana vidí svoju pravdu, ale z iného uhla pohľadu. Spokojnosť oboch strán s výsledkom je mojim základným cieľom. A ak sa odstráni pocit krivdy, napätie a nenávisť vo vzťahu, máme všetci vyhrané.

 
 

Vlastné rozhodnutie bez súdu!

Dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, je pre účastníkov záväzná a účastníci mediácie ju dodržiavajú aj preto, že sa na nej  dohodli spoločne.

Finančne dostupnejšie

Nemusíte sa obávať súdnych trov konanania alebo zadĺženia sa. Jednáte prostredníctvom odborníka – nestrannej tertej osoby a rozhodnete tak, aby ste našli spoločnú cestu.

 

Mediácia - efektívne riešenie sporov. Využite mediátora

Správna cesta riešenia problémov

Mediácia je spôsob, akým nájdete zmier a dohodnete sa. A to sa zo sociologického hľadiska vníma ako prejav múdrosti a sociálneho uvedomenia sa. Nie ako prejav slabosti.

Rýchle riešenie sporov - mediácia

Ušetríte čas

Mediácia je v porovnaní so súdnym konaním oveľa rýchlejší spôsob riešenia svojich sporov.