O mne

Prečo si vybrať mňa?

Som propagátorkou slušnej a zmierlivej debaty ako osobnostného vývoja človeka. Som zakladateľkou 1.mediačnej poradne na Radnici v Trnave.

Študovala som ekonómiu v Bratislave a niekoľko mesiacov som študovala v Londýne s cieľom získať medzinárodný certifikát z angličtiny. Po štúdiu na vysokej škole som takmer 20 rokov pracovala v nadnárodných spoločnostiach na najvyšších pozíciách, pričom súčasťou mojej náplne bolo aj vyjednávanie, koučing a riešenie pracovno-právnych sporov. Vo svojej kategórii som bola zaradená medzi top personalistov na Slovensku získaním prestížneho ocenenia Personálny projekt roka. Nadnárodnou cenou za Projekt som sa zaradila medzi medzinárodne uznávané osoby v HR-biznise. Ročná stáž v advokátskej kancelárii a získanie štátnej skúšky v oblasti mediácie ma posunuli do vyššej úrovne riešenia sporov a konfliktov. Som zakladateľkou 1.mediačnej poradne v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava.

Dlhodobo sa venujem spoločenským témam v oblastiach seba-rozvoja, zlepšenia komunikácie a koučingu, čo ma priviedlo k myšlienke osobného poradenstva a vytvorenia vlastných blogov. Mám rada umenie, knihy, dizajn, umenie komunikácie v zložitých situáciách. Tam kde emócie iným tlmia zrak ja získavam nadhľad a ponúkam cestu.

Okrem slovenčiny a angličtiny pomerne dobre komunikujem aj v iných svetových jazykoch.

A samozrejme, som certifikovaná mediátorka zapísaná v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti.

Prečo v tejto práci vidím zmysel

Stretávam sa s ľuďmi, ktorí so mnou zdieľajú zážitky a stavy keď komunikácia (doma, v práci, so susedmi či obchodnými partnermi) viazne. Konflikt narastá a ako jediné svetlo na konci tunela vidia len SÚD. Mnoho ľudí u nás využíva súd ako jedinú inštanciu keď svoje konflikty nedokážu efektívne riešiť sami.

A potom, po rokoch, po skúsenosti s právnym autoritatívnym systémom a všetkými tými advokátmi, prokurátormi a exekučným aparátom, po !rokoch! čakania v „bojovom stave“, po zničených vzťahoch a verejnom prepieraní osobných vecí ich stretávam ešte viac nešťastných a nespokojných. Prešli si svoju dlhú a finančne nákladnú cestu a hovoria, že  už „nikdy viac“! 

Ale vždy existuje iná cesta. Dokonca aj v riešení sporov existuje „milostivejšia“, rýchlejšia, menej nákladná a vzťahy udržujúca cesta – MEDIÁCIA. A nejde o žiaden nový výmysel. Veď ju ľudia používajú už stáročia. V dnešných časoch (ak sa klient rozhodne) je dokonca aj právne a exekučne vykonateľná. Som presvedčená o tom, že s rapídnym rastom súdnych sporov, kde výsledok (a v podstate Váš život) nie je vo Vašich rukách, je nevyhnutné, aby nastala zmena – nastane nutnosť konflikty a spory riešiť INAK a to „DOHODOU“ a nepáliť všetky vzťahy s rodičom nášho dieťaťa, obchodným partnerom, susedom, kolegom, či rodinou. Vystúpme z riešení „oko za oko a zub…“. Neprinesie nám to spokojnosť. Mediácia nám ušetrí čas aj peniaze, vyrieši nám spor podľa našich predstáv a ďalšia komunikácia so stranou sporu nebude naša nočná mora.

Moja pridaná hodnota

Časovo sa Vám flexibilne prispôsobím.

Stretneme sa v útulnom a diskrétnom prostredí. Kanceláriu mám v centre mesta Trnava. Dobré parkovanie.

Mediáciu vediem v slovenskom aj anglickom jazyku.

Ak Vám je osobné stretnutie s druhou stranou sporu nekomfortné – žiaden problém. Môžeme veci doriešiť aj na oddelených/individuálnych stretnutiach.

Vytváram bezpečné prostredie. Snažím sa premeniť súperenie na spoluprácu. O prípade nerozhodujem, nenavrhujem riešenia, nevnucujem vlastné predstavy, nikoho do ničoho netlačím.

Formou poradenstva Vám poradím ako ťažké veci komunikovať. Pripravím Vás na ťažký dialóg.

Usmerním Vás ako ďalej v sporovej veci/ konflikte postupovať. Na koho sa obrátiť, ako vypísať dokumenty na napr. Kataster, št. organizácie. Pomôžem Vám sformulovať sťažnosť, požiadavku zmierlivým spôsobom.