Povedz to inak – vyhni sa konfliktu_ 1

Nehnevám sa – Ale áno, hneváš!

SITUÁCIA:

Na raňajkách sa s partnerom pohádate. Keď sa vrátite domov, sedí sám a tvári sa mrzuto, nahnevane.

NEHOVOR TOTO:

Nechápem prečo sa stále hneváš kvôli tomu, čo sa stalo ráno.”

Vysielate tým zlé zdelenie : Viem, čo ti je!

Základné pravidlo vzťahov: Netrvajte na tom, že viete, prečo sa Váš partner chová tak, ako sa chová. Tento prístup v podstate nerešpektuje druhého, pretože to je pokus o emočnú dominanciu. Naznačujete mu, že prežíva nevhodnú emóciu (týkajúcu sa predošlej rannej hádky), ale aj to, že partnerove pocity sú zlé/ špatné. Nútite ho, aby bránil seba a svoje pocity. Preberáte vládu nad slobodou Vášho partnera niečo cítiť, po svojom myslieť a chovať sa po svojom. Aj keď sa Vám môže zdať jasné, že Váš partner sa hnevá a prečo sa hnevá, môžete byť na omyle. Môže byť unavený, hladný, mať starosti v práci, byť v strese. Takýto začiatok rozhovoru VŽDY vzbudí hnev a konflikt.

DOPORUČENIE:

Nehrajte sa vo vzťahu na vševediacu vedmu. Nepredpokladajte. Nedomýšľajte.

POVEDZ TO TAKTO:

Vyzeráš trochu mrzutý/smutný. Chceš si o tom pohovoriť?” ALEBO ” Je niečo, o čom sa chceš porozprávať?”

Vysielate tým zdelenie: Som vnímavý k tvojim pocitom a pripravený byť ti oporou.

To, že prejavíte záujem o partnerov život a jeho pocity a nebudete predpokladať, že o nich všetko viete, hraje dôležitú rolu v prehlbovaní pocitu blízkosti a šťastia.

A naviac, bravúrne sa komunikačne vyhnete potenciálnej hádke. Zlepšujete sa v komunikácii – gratulujem!